médecine préventive

Maison Médicale 'le 35

Rue Destouvelles 35

1030 Bruxelles ( Schaerbeek)

tél: 02 354 69 20

gsm: 0470 92 80 48

www.mmle35.be

Ziektepreventie omvat al onze activiteiten naar de ingeschreven patiënten om ziekte te voorkomen of de gevolgen van ziekte te beperken.

voorbeelden zijn:


  • de jaarlijkse griepvaccinatie campagne
  • screening of opsporen van borstkanker
  • screening of opsporen van baarmoederhalskanker
  • screening of opsporen van darmkanker
  • het opvolgen van de vaccinaties zoals tetanus, difterie, kinkhoest, ....
  • reisadvies
  • diabetesspreekuur
  • het GMD+
  • ...

Griepvaccinatie

Wat is het GMD?


Het Globaal Medisch Dossier (GMD) bundelt al uw medische gegevens op één plaats.

De overheid wil dat alle medische gegevens van een patiënt door één arts of artsenpraktijk worden bewaakt. Zo kunnen we bij verwijzing of bij briefing aan collega’s alle noodzakelijke informatie doorgeven. Het geeft ook een volledig overzicht van uw medische geschiedenis.

Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen …) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD).


Het GMD is gratis voor iedereen. De jaarlijkse bijdrage wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Om administratieve redenen regelt de huisarts dit via derdebetalersregeling (rechtstreekse verrekening) met uw mutualiteit. Hiervoor brengt u een mutualiteitsvignetje en uw identiteitskaart mee.


Wat zijn de voordelen?


Het verzamelen van uw medische gegevens maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand. Zo kan hij/zij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met mekaar.


Als u een GMD heeft, krijgt u bovendien tot 30% vermindering op het remgeld (d.i. het bedrag dat u niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging of een huisbezoek. Het terugbetalingstarief hangt af van de categorie waartoe u behoort (jonger dan 10 jaar, chronisch zieke, palliatief patiënt,…).


Het goed beheren van uw dossier vraagt tijd, ook buiten de momenten dat u op consultatie komt. Uw ziekenfonds betaalt hiervoor een jaarlijkse beheersvergoeding aan uw huisarts.

Bovendien betaalt u, met een GMD, 30% minder remgeld bij elke huisarts van deze praktijk.


Uw GMD wordt jaarlijks in orde gemaakt. Hiervoor dient u een klever van de mutualiteit mee te nemen.


Wij zijn een groepspraktijk, waardoor uw GMD bij elke arts geldt. Het maakt dan ook niet uit wie het GMD voor u in orde maakt.


Wat is griep?


Echte griep of influenza is een ziekte die door het influenzavirus wordt veroorzaakt. Dit virus infecteert de luchtwegen.


Veel mensen zeggen griep te hebben als ze in de winter of de herfst door een verkoudheidachtige ziekte met wat koorts worden getroffen, maar hierbij gaat het meestal om een gewoon verkoudheidsvirus.


Echte influenza leidt bij de meeste mensen tot aanzienlijke ziekteverschijnselen en een niet te verwaarlozen sterfte, vooral bij ouderen en personen met een chronische aandoening.


Wat zijn de symptomen van echte griep?


Kenmerkend aan echte griep of influenza zijn koorts, hoofdpijn, hoesten, keelpijn, spierpijn, verstopte neus, gevoel van zwakte en verlies van eetlust. Deze symptomen komen vrij snel opzetten.


Wie moet zich laten vaccineren?


Een vaccinatie is ten zeerste aangeraden voor personen van minstens 60 jaar, voor zwangere vrouwen, hartpatiënten, longpatiënten, diabetici, personen met verminderde afweer,...


Wanneer vaccineren?


U laat zich best tussen half oktober en half november vaccineren. Het vaccin beschermt pas na twee weken en is maar goed voor één winterperiode.


Indien u tot de risicogroep behoort, kreeg u van het Gezondheidscentrum reeds een voorschrift opgestuurd. Hiermee kan u het vaccin bij uw apotheker

kopen. Vergeet niet het vaccin steeds in de koelkast te bewaren.


Maak een afspraak om het vaccin te laten toedienen door de verpleegkundige. Na de toediening dient u nog 15 minuten in het centrum te blijven. Geen brief ontvangen? Bel naar het centrum om een voorschrift te vragen.


Globaal Medisch Dossier (GMD)

Avertissement Ce site Web comporte des informations concernant le personnel de la Maison médicale « LE 35 ». Vous disposez d’un droit de rectification et de suppression des données vous concernant en ligne sur ce site. Pour exercer ce droit adressez-vous à notre référent RGPD : DE TIEGE Vinciane. Pour accéder à notre politique de confidentialité, cliquez ici.

Accepter